Nyheder fra PRIMA REVISION

Her kan du læse vores nyheder.​

Din Revisor informerer 2. kvt. 2019

Slut med iværksætterselskabe

Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 2. kvartal 2019 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

  • At det nu er slut med at stifte iværksætterselskaber. Eksisterende iværksætterselskaber skal enten omdannes eller lukkes ned.
  • Nu hedder det ikke længere selvangivelse, men oplysningsskema.
  • Fra den 1. januar 2019 er det muligt at opnå et investorfradrag ved investering i opstartsvirksomheder, dog under visse betingelser.
  • Vær opmærksom på økonomisk svindel i sommerferien. Nogle it-svindlere udnytter ferietiden til såkaldt CEO-fraud.
  • Nogle medarbejdergoder er skattefrie, og andre goder skal medarbejderne betale fuld skat af.
  • Den nye artikelserie om den nye ferielov, som træder i kraft i efteråret 2020. I den første artikel er fokus på overgangsordningen, som indledes den 1. september 2019.

​​Download PDF

Se online

Tema nummer fra Din revisor informerer 

Effektivisér driften ved brug af ny teknologi

I dette temanummer af DIN REVISOR INFORMERER har du mulighed for at få inspiration og mere viden om nye teknologiske muligheder, som kan støtte dig i effektiviseringen og udviklingen af din virksomheds drift.

​​Download PDF

Se online

Revisor informerer 4. kvartal 2018

Arbejdsgiverbetalt avis er ikke altid skattefri

Når medarbejdere modtager en virksomhedsbetalt daglig avis, gælder en række vigtige skatteregler. Hvis du er hovedaktionær, kan der gælde andre regler.​

​​

​​Download PDF

Revisor informerer 3. kvartal

Er du hackerens næste offer?

Som ejer af en lille virksomhed risikerer du at blive hackerens næste mål. Gør det svært for hackeren at få adgang til dine it-systemer, og hav en plan klar, hvis det alligevel går galt.

​​

​​Download PDF

Revisor informerer 2. kvartal

Husk gevinstafgiften

Virksomheder der afholder konkurrencer, skal huske at betale gevinst afgift.

​​

​​Download PDF

Revisor informerer - Februar 2018

Fokus på digitalisering

Hvor kan du eventuelt effektivisere og udnytte nye digitale muligheder.​

​​

​​Download PDF

Revisor informerer - 1. kvartal 2018

Nyt om regnskab, revision og skat

Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat.

​​

​​Download PDF

Revisor informerer - 4. kvartal 2017

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit

Landsskatteretten har i en række kendelser fra sommeren 2017 påpeget, at deltagere ikke skal betale skat af værdien af deltagelsen i et jagtselskab, som er betalt af virksomhedens leverandør. 

​​Download PDF

Revisor informerer - 3. kvartal 2017

Lavere afgift

Den 2. juni 2017 vedtog folketinget en betydelig lempelse af gaveafgiften og arveafgiften ved generationsskifte med børn og andre nærtstående.

​​Download PDF

Revisor informerer - 2. kvartal 2017

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Ledelsen i et selskab skal have styr på, hvemder er selskabets reelle ejer, og hvori det reelleejerskab består. Fra den 23. maj 2017 skal disseoplysninger registreres på Virk.dk. Registreringenskal være foretaget senest den 1. december.

​​Download PDF

Nu kommer årsopgørelsen fra SKAT

SKAT færdiggør i disse dage årsopgørelserne for 2016. Sørg for, at SKATs oplysninger er korrekte og vær opmærksom på, at rentetillægget på en eventuel restskat bliver dyrere for hver dag, der går.

Fra mandag den 13. marts har du mulighed for at se din årsopgørelse for 2016. Du får adgang til årsopgørelsen på SKATs hjemmeside ved hjælp af din TastSelv-kode eller din NemID. Årsopgørelsen er sædvanligvis tilgængelig nogle dage inden den annoncerede dag.

Husk alle fradrag
Hvis din opgørelse ikke indeholder alle de fradrag, som du er berettiget til, skal du huske selv at ændre årsopgørelsen. Det kan eksempelvis dreje sig om fradrag for befordring eller håndværkerfradraget.

Hvis opgørelsen ikke er klar

Hvis SKAT ikke er færdig med din årsopgørelse den 13. marts, vil du kunne finde en meddelelse i din skattemappe. Her vil du blive bedt om at give de oplysninger, SKAT mangler. Taster du oplysningerne inden den 31. marts 2017, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse. Taster du først oplysningerne efter den 31. marts 2017, vil du modtage en første årsopgørelse, som SKAT herefter ændrer. Du vil også efter den 13. marts kunne oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen for 2016, uanset om du har fået en årsopgørelse eller en meddelelse om at opgive yderligere oplysninger.

Restskat og procenttillæg

Hvis du indbetaler restskat i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017, skal du betale en dag til dag-rente på 2 procent per år. Denne dag til dag-rente kan du ikke fratrække skattemæssigt. Hvis du betalte restskat den 30. januar 2017, skal du betale rente for 30 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kroner, beregnes renten således: 100.000 kroner x 2 procent x 30/365 = 164 kroner.

Hvis du ikke har betalt din restskat for 2016 inden den 3. juli 2017, bliver beløb på indtil 19.968 kroner indregnet i forskudsskatten for 2018. Overstiger din restskat 19.968 kroner, vil den blive opkrævet i tre rater i løbet af 2017. I begge tilfælde skal du betale et fast rentetillæg på 4 procent. Du kan heller ikke her trække rentetillæggene fra i skat.

Har du ændringer

Hvis du kan nedbringe din restskat ved at give SKAT yderligere oplysninger om eksempelvis manglende fradrag, kan du helt eller delvist undgå procenttillæg, hvis du indtaster disse fradrag. Fristen for at indtaste disse oplysninger er 1. maj 2017, hvis du er ansat som lønmodtager. Fristen er 3. juli, hvis du driver personlig virksomhed eller af anden årsag skal indsende en udvidet selvangivelse.

Skal du have skat tilbage?

Overskydende skat på op til 100.000 kroner bliver sat ind på din Nemkonto den 11. april 2017, såfremt du indsender din selvangivelse senest 31. marts 2017. Skal du have endnu større beløb tilbage, går der sædvanligvis lidt længere tid. Har du gæld til det offentlige, bliver den modregnet i den overskydende skat, så du får mindre tilbage. Det forsinker også processen. Så hvis du efter modregning af gæld stadig skal have penge tilbage, bliver de sat ind på din konto senere, dog altid inden udløbet af august.

Anvend dit personlige nøglekort i virksomheden

Anvend dit personlige nøglekort i virksomheden

Det kan være upraktisk at skulle have både NemID nøglekort til privatbrug og et NemID medarbejdersignatur til erhvervsbrug. Dette har Erhvervsstyrelsen nu ændret på.

Det er ikke længere nødvendigt at bruge en medarbejdersignatur i virksomheder, hvor det er ejerlederen, der har tegningsretten. Det betyder, at mange ejerledere nu kan anvende deres personlige nøglekort til de offentlige selvbetjeningsløsninger på Virk.dk. Det skal dog understreges, at medarbejdersignaturen stadig fungerer og fortsat er nødvendig, hvis du ikke indberetter selv, men har medarbejdere, der skal foretage indberetningerne.

Nemmere at foretage ændringer

Hidtil har det kun været muligt at foretage selve stiftelsen af et selskab med brug af den digitale signatur, der ligger i det personlige NemID nøglekort. 

Alle efterfølgende ændringer har derimod krævet, at du afventede en medarbejdersignatur med tilknyttet nøglekort. Nu er ventetiden ovre. Som ejer af et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab kan du nu bruge dit personlige NemID til at foretage ændringer, når blot det er dig alene, der har tegningsretten til selskabet. Dermed bliver det nemmere eksempelvis at foretage ændringer i vedtægter og ejerregisteret, tilføje nye personer i bestyrelsen, registrere kapitalforhøjelser eller indlæse årsrapporten.

Giv din revisor fuldmagt

Du kan bruge dit personlige NemID nøglekort, når du skal give din revisor fuldmagt til at foretage ændringer og registreringer i dine selskaber. Dermed kan din revisor foretage indberetninger på dine vegne

Revisor informerer - 2. kvartal 2017

Ingen skat på parkering:

Lønmodtagere kan nu få refunderet udgifter i forbindelse med erhvervsmæssig parkering uden at blive beskattet og på samme tid få skattefri befordringsgodtgørelse. Download pdfen og læs mere.

​​Download PDF

Kortere frist for ansøgning om kompensation for sygdom under graviditet

Din Revisor Informerer

Har du en ansat, der har fravær som følge af sygdom under graviditet, kan du ansøge om lønkompensation. I den forbindelse er det helt afgørende, at du overholder ansøgningsfristen.

Overskrider du fristen, mister din virksomhed retten til kompensation, og fra 1. januar 2017 er fristen sat ned fra otte til fem uger og er således blevet tre uger kortere. Og fristen skal holdes. Hvis du overskrider ansøgningsfristen med en enkelt dag, er det ikke muligt at få kompensation for tabet i forbindelse med graviditetsbetingede sygdomme. For en fuldtidsansat kan din virksomhed højst få udbetalt et beløb, der svarer til satsen for barselsdagpenge. Dette beløb er 4.245 kroner per uge i 2017

Hurtig besked – hurtig ansøgning

Hvis din medarbejder bliver syg med graviditetsgener, skal hun give dig som arbejdsgiver besked om det allerede på første sygedag. Din virksomhed kan allerede få refusion fra første fraværsdag, når sygemeldingen skyldes graviditetsgener. Dette gælder, uanset hvor lang tid medarbejderen har været ansat hos dig. Ved graviditetsbetinget sygdom er der således ingen arbejdsgiverdage. Hvis du anmelder sygdommen hurtigt via Udbetaling Danmark, er det også nemmere for lægen at give en lægeerklæring. Anmeldelsen kan ske fra første fraværsdag. Og husk: Senest fem uger efter første fraværsdag, ellers mister du retten til at få refusion.

Da Sonja blev sygemeldt med graviditetsgener

Lone har en frisørsalon, og hendes medarbejder Sonja blev i forbindelse med graviditeten sygemeldt den 5. januar 2017. Lone skal derfor senest den 9. februar 2017 søge om kompensation for lønnen til Udbetaling Danmark. Hvis Sonjas sygdom varer fire uger, vil lønkompensationen højst kunne udgøre 16.980 kroner.

Revisor informerer - Februar 2017

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på.

Indtil årsskiftet var det ulovligt for et selskabs ledelse og ejere at låne penge i selskabet. Selskabsloven er nu ændret, så det siden den 1. januar 2017 har været lovligt. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt, inden lånet ydes. Download pdfen og læs mere.

​​Download PDF

Revisor informerer - 4. Kvartal 2016

Løn eller udbytte i 2017?

Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte.

​​Download PDF

Revisor informerer - 3. Kvartal 2016

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere.

​​Download PDF

Revisor informerer - 2. Kvartal 2016

Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige skattemæssige vilkår, hvilket har været stoppet siden 2011. De nye regler gælder alene aktieselskaber

​​Download PDF

Revisor informerer - 1. Kvartal 2016

Hvis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, at årsrapporten bliver indberettet til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis fristen overskrides, sender Erhvervsstyrelsen en rykker til selskabets digitale postkasse. Brevet indeholder en otte dages og en fire ugers frist.

​​Download PDF

Revisor informerer - 1. Kvartal 2016

Pas på kontanterne. Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både at modtage og betale større kontantbeløb. Som udgangspunkt må erhvervsdrivende ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kroner eller derover.

​​Download PDF

Revisor informerer - 1. Kvartal 2016

Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der er også fradrag, selvom arbejdet er udført i første halvdel af 2015. Håndværkerfradraget går også under betegnelsen bolig-job ordningen.

​​Download PDF

Revisor informerer - 3. Kvartal 2015

En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en tvangsopløsning. Hvis dit selskab allerede er sendt til tvangsopløsning, kan du dog i visse situationer stadig redde selskabet.

​​Download PDF

Revisor informerer - 2. Kvartal 2015

Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt låner penge af dit selskab, skal du betale skat af de hævede penge. Samtidig skal hele det hævede beløb med tillæg af renter tilbagebetales til selskabet. Du kommer således til at betale skat af midler, som du ikke får lov til at beholde.

​​Download PDF

Revisor informerer - 1 Kvartal 2015

​Danske selskaber indberetter hvert år årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen, og siden 5. december 2014 er det blevet gratis for enhver at hente disse regnskaber på styrelsens hjemmeside.

​​Download PDF

Revisor informerer - Februar 2015

Selskaber skal senest 1. august indberette tidligere restunderskud, der er fradragsberettigede. Underskuddene skal indberettes til SKAT.

​​Download PDF

Revisor informerer - 2. Kvartal 2014​

​Er det første år, du skal have en udvidet selvangivelse, og har du ikke i din forskudsopgørelse oplyst, at du har indkomst fra selvstændig virksomhed, skal du ændre din almindelige selvangivelse til en udvidet selvangivelse på SKATs hjemmeside.


​Download PDF

Revisor informerer 2-14 - Særnummer

​Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab med egne regler om blandt andet kapital og opsparing af overskud. På langt de fleste områder gælder selskabslovens almindelige regler om anpartsselskaber.


​Download PDF

Revisor informerer - 1. Kvartal 2014

​Siden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger sket via en for virksomheden specifik skattekonto. Uanset om du betaler skat, lønsum eller moms indgår betalingerne og udbetalingerne nu en samlet saldo hos SKAT.


​Download PDF

Revisor informerer 4-13

Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab må du ikke sammenblande din private økonomi med selskabets økonomi. Alligevel forekommer de ulovlige lån stadig...


​Download PDF

Revisor informerer 3-13

Det er ikke altid, du kan trække sponsorater fra i skat. Hvis sponsoratet ikke flugter med firmaets interesser, er beløbet ikke fradragsberettiget. Her har du hovedreglerne..


​Download PDF

Revisor informerer 2-13

Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne frist for at undgå kontrollovstillæg. Vær opmærksom på, at du har fået alle dine indtægter og fradrag med...


​Download PDF

Ansvarsfraskrivelse

Artiklerne er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. PRIMA REVISION og redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning.

Kontakt​ os

Ringstedvej 73

4000 Roskilde

Telefon: 72 44 03 55​​

Ryttervej 2, Kisserup

4330 Hvalsø

​​Telefon: 41 78 55 23​

​Prima Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab

​CVR-nummer: 21356190​